ES Naujienos

Naujausia informacija apie Europos Sąjungą: Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt

Europos Parlamento naujienos – http://www.europarl.europa.eu/news/lt

Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/

Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt

Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_lt

Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt

Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm

Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/

Europos Parlamento biuras Lietuvoje – https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje